בית ספר שדות

רמת ישי

בבית הספר בוצעו שתי מחיצות. המחיצות חוצות אולם לשתי כיתות לימוד נפרדות.