קרית חינוך חיים הרצוג

גליל ים הרצליה

בפרויקט בוצעו 10 מחיצות בצורות וגדלים שונים.

המחיצות חוצות כיתות לימוד לשתי כיתות נפרדות. 

כל המחיצות בפרויקט בשילוב לוח מחיק.