בית ספר הגומא

כפר בלום

חציית כיתת לימוד לשתי כיתות נפרדות