משרדי יעד

גבעתיים

שלוש מחיצות אקוסטיות ניידות מחלקות אולם למספר חללים נפרדים בשילוב דלתות מעבר במחיצות.