בית ספר אמיר

דימונה

מחיצה בצורת ר בשילוב דלת מעבר יוצרת כיתת לימוד נפרדת מתוך אולם קיים.