בית ספר "מודעים"

נחלים

חמש מערכות של מחיצות חוצות מספר כיתות לימוד. המחיצות בחיפוי לוח מחיק. צורת אחסון C מאחורי הקיר.