בית ספר ע"ש ברנקו וייס

רמות

מחיצה בשילוב לוח מחיק מחלקת אולם לשתי כיתות לימוד.