חב' רוש פרמצבטיקה ישראל

הוד השרון

חלוקת אולם לשלושה אולמות בעזרת שתי מחיצות אקוסטיות ניידות

אדריכלי הפרוייקט: א.ר. גרינברג אדריכלים, אדריכל אחראי : אלעד כהן