בית ספר בן גוריון

גבעתיים

חלוקת ספריה לשתי כיתות לימוד נפרדות בשילוב דלת איטגרלית במחיצה.