בית ספר ע"ש רונה רמון

ראש העין

מספר מחיצות בבית הספר אשר מחלקות אולם לשתי כיתות לימוד נפרדות.