הפקולטה להנדסת חומרים בטכניון

חיפה

מחיצה בשילוב שני חלונות זכוכית ודלת מעבר בתוך פנל נייד