מרכז הבניה הישראלי

נתניה

בעזרת שתי מחיצות אקוסטיות ניידות ניתן לחלק את האולם לשלוש כיתות לימוד נפרדות עצמאיות ופתיחת

המחיצות תאפשר אולם אחד גדול.

אדריכלית אורית בכר