מוזיאון ארץ ישראל

תל אביב

חלוקת אולם לשלושה אולמות שונים.

אדריכל הפרוייקט : אורי גלזר