קרית חינוך משכנותייך ישראל

בית שמש

חלוקת אולם אוכל בשילוב שתי דלתות מעבר

אדריכלי הפרוייקט : זהבי אדריכלים