ישיבת תפארת ישראל

חיפה

המחיצה מחלקת את האולם פעם לרוחב ופעם לאורך

המחיצה בשילוב חלונות ודלתות