בית ספר ע"ש יצחק שמיר

פתח תקוה

סדרה של שש מחיצות שחוצות אולם גדול לשתי כיתות לימוד נפרדות.