מרכז הדרכה בנק לאומי

לוד

מחיצה בשילוב לוח מחיק משני הצדדים