דיור מוגן לב גנים

נתניה

מחיצה בשילוב דלת מעבר פתח אור 110 ב"מ בשילוב ידית בהלה