בית מלון רמדה

נתניה

מחיצה אקוסטית ניידת ליצירת שני אולמות כנסים בעת הצורך.